fredag den 4. november 2011

Kom i gang - 9. lektion Første tre-akkord-sang i tonal mol

Start med første lektion
Sidste gang var lidt om at spille efter gehør og så nogle flere sange på en pdf-fil i mol
Vi skal nu lære en mol-akkord mere, D-mol, den skrive Dm, og den ser sådan ud:
Diagram over D-molakkord for guitar
Dmj

Behøver jeg at sige, at du skal lære den som alle tidligere akkorder? Prøv at synge Jeg har fanget mig en myg til den se teksten i 4. lektion - her vil du skulle synge den i et højere toneleje.
Hør akkord og sang på podcast
Når den så bliver lagt til Am og E7, så vil du blive i stand til at spille til tonal mol, når der er tre akkorder til sangen. Øv skiftet mellem Am og Dm som alle tidligere skift. Læg her mærke til, at pege- og langfinger bare skal en streng op og ned, og ringfingeren skal så lige strækkes ud og ind til et bånd, når den skifter streng. Øv så også lige at skifte fra Dm til E7, det modsatte sker kun sjældent.

Her er en sang på de tre akkorder, den gamle populære swingmelodi på halvt engelsk og jiddisch, Bei mir bist du schöen:
Første vers af Bei mir bist du schoen med akkordangivelser
Hør på podcast
Næste gang kommer flere sange med tre akkorder i mol - og en ny taktart.
10. og sidste lektion
Vi gennemgår her til sidst en almindeligt forekommende taktart, seksottendedelstakten, da den forekommer rimeligt ofte. Så har du taget de første skridt og kan spille til enkle sange i to tonearter.