torsdag

Sange med akkorder i tekstbehandling

Tekstbehandling er en god hjælp, når der skal laves tekster. Det gælder også sangtekster, og det kan lade sig gøre at lave det med akkordangivelse. Det giver dog nogle specielle problemer, og da jeg formoder, at andre guitarister ind imellem kæmper med det, vil jeg lige give lidt vejledning her.
Jeg bruger selv Microsoft Word, så hvis nogen bruger andre tekstbehandlingsprogrammer, så må de undskylde. I bliver så nødt til at finde tingene i jeres program.

Opsætning af teksten

Sørg for en bred venstremargen, så versene kommer til at stå inde midt på siden, det er den måde vi traditionelt sætter vers op på. Jeg sætter den ved 4, det er en smagssag. Lav også en god overskrift med titlen, så man med det samme kan se på arket, hvilken sang det er. Overskrift 1 fungerer udmærket. Af hensyn til lov om ophavsret skal komponist og forfatter angives på arket, gør det under sangtitlen og sæt det i kursiv, så det er klart adskilt fra sangteksten.

Tekstens udseende

Når du skriver verset, så lav ikke linieskift ved hjælp af Enter alene, det er til afsnitsmarkering. Lav linieskift ved hjælp af Shift Enter, kaldet blødt linieskift, ellers vil programmet registrere den nye linie som nyt afsnit og blive ved med at rette første bogstav i linien til stort bogstav, selv om verset skifter linie midt i en sætning og derfor skal begynde med lille. Brug først Enter alene ved versenes sidste linier.
Kopierer du teksten fra Nettet, så sæt den ind på følgende måde for at undgå at få websidens formattering og progameringskoder med: klik på menuen Rediger, på rullegardinet på Indsæt Speciel, og i den dialogboks, der kommer op, skal du markere Ikke-formatteret tekst. Klik OK. Så har du den rene tekst, som du kan formattere efter egne valg.
Brug en letlæselig skrifttype, Courier er udmærket både på skærm og tryk, standarden i Word, Times New Roman, fungerer bedst på tryk. Når du skal formattere versene, så marker dem, vælg først Formatter-menuen og klik Skrifttype og vælg den i dialogboksen, som du foretrækker og til sidst OK. Klik dernæst på Formater og Afsnit. Lad alt andet være som det er, men under Afstand vælg i Efter-feltet 12. Når du går tilbage til teksten, så vil du se, at der er en god afstand mellem hvert vers.

Hvad teksten fylder

Få så vidt muligt teksten til kun at fylde et ark.
Hvis det er en sang med omkvæd, så gengiv det kun under første vers og skriv "omkvæd" eller "refræn" over det i kursiv. Skriv så "omkvæd" eller "refræn" efter hvert vers også i kursiv, så det kan skelnes fra sangteksten. Du kan markere og kopiere det CtrlC fra første vers og så sætte det ind ved hjælp af Ctrl V efter resten af versene, så går det lettere.
Marker sangteksten (tag ikke overskrift og kunstnerangivelse med) og sæt det op i spalter, hvis sangteksten alligevel fylder over en side. Klik så Formater, klik Spalter og vælg i dialogboksen to spalter. Det må ikke være mere, så risikerer man bare, at verslinierne skifter før slutningen. Så er teksten sat op i to spalter.
Hvis den er så lang, at den alligevel bliver på mere end en side, så husk at indsætte sidetal. Klik Indsæt, klik Sidetal og vælg i dialogboksen Øverst på siden. Klik OK. Det er også en god ide at lade sangtitlen være øverst på hver side, så man kan se hvor hvert ark hører til. Klik Vis, klik Sidehoved og -fod. Du er nu på sidehovedet, skriv sangens titel og klik så Luk på den fremkomne menubjælke, så du kommer tilbage til teksten igen.

Sæt akkordangivelser

Så kommer det vanskeligste, at sætte akkordangivelser på. Det skal gøres på første vers, er det til nybegyndere flere, måske alle. Her får du brug for Tabulatortasten, den knap med to modsatrettede pile til venstre på tastaturet. Sæt nu markøren ved begyndelsen af første linie, tryk Shift + Enter og gentag processen med resten af versets linier. Der er nu en ekstra tom linie til akkordangivelserne. Sæt markøren ved den første og på centimetermålet øverst klik så lige der, hvor akkorden skal være. Den stiplede linie kan være en hjælp, hvis tab-mærket ikke er helt nøjagtigt efter klikket, så træk det med musen til det rigtige sted. Tryk så på Tab-tasten og skriv akkordnavnet. Det vil så stå over det rigtige ord. Gentag processen, hvis der er akkordskift på linien, på de rigtige steder. Gentag det så med resten af verset. Du vil opdage, at akkorderne kan ligge på forskellige steder i linierne, så når du har klaret sidste linie må du ofte justere linierne i verset med nogle ekstra tryk på Tab efter at du har sat markøren ved akkordangivelsen. Det er en omstændelig proces, men du får så sat sangteksten med akkordangivelser flot op.
God fornøjelse med dine tekster.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: