Undervisningsforløb

På denne side er der en oversigt over de forløb af guitarundervisning, som har været på denne blog. Her vil du  kunne finde frem til noget, som måske er relevant for dig, som spiller eller vil spille akustisk guitar.

Undervisning for begyndere

Kom i gang med guitaren.

Dette forløb er for totalt nybegyndere, der ikke kan en tone endnu. Jeg foregiver ikke, at du efter dette kan spille guitar, men enhver lang rejse er begyndt med de første skridt, og disse indlæg hjælper dig til de første skridt i guitarrejsen. Du bliver i stand til at ledsage enkle sange på to eller tre akkorder i dur og mol.
Læs indledningen først og tag dem så i rækkefølge.
Kom i gang med guitaren 1. lektion - Hvordan lærer jeg en akkord
Du sættes ind i, hvordan du lærer en akkord og lærer dermed den første, D-dur. Til den kan du spille Mester Jakob og Ro din båd
Kom i gang med guitaren 2. lektion
Du får lært en ny akkord, A7, og får så en øvelse i at skifte mellem de to akkorder, som du så kan anvende til kommende akkordskift.
Kom i gang med guitaren 3. lektion
Du får en indføring i de tre basale taktarter, todelt, tredelt og firdelt takt og er dermed påklædt til at spille sange i D-dur med to akkorder.
Kom i gang med guitaren 4. lektion
Her lærer du den første mol-akkord, A-mol, til den kan du synge Jeg har fanget mig en myg.
Kom i gang med guitaren 5. lektion
Du lærer en ny akkord, E7, og når du så får øvet skiftet mellem den og Am, så kan du spille til sange i mol med to akkorder.
Kom i gang med guitaren 6. lektion
Her skal du lære den hidtil vanskeligste akkord, G-dur akkorden. Til gengæld kan du sige, at så er der banet nye veje for dit guitarspil.
Kom i gang med guitaren 7. lektion
G-dur akkorden sættes sammen med A-mol og du bliver dermed i stand til at spille i den molvariant, der kaldes modal mol.
Kom i gang med guitaren 8. lektion
G-durakkorden sættes sammen med D og A7 og du bliver dermed i stand til at spille til sange med tre akkorder i D-dur.
Kom i gang med guitaren 9. lektion
Her lærer du en ny mol-akkord, D-mol og når den sammensættes med Am og E7 bliver du stand til at spille til sange i mol med tre akkorder
Kom i gang med guitaren 10. lektion
Vi gennemgår her til sidst en almindeligt forekommende taktart, seksottendedelstakten, da den forekommer rimeligt ofte. Så har du taget de første skridt og kan spille til enkle sange i to tonearter.
Læs også efterordet

Varier højrehåndens anslag

Når du har lært de første akkorder i ovenstående forløb, så lærer du her at slå an på varierede måder i højrehånden, så det ikke lyder så ensformigt længere, når du spiller til sange.
Læs først indledningen.
Varier højrehåndens anslag på guitaren 1. lektion
Her lærer du grundlæggende at afveksle rytme i anslaget ved at spille både et nedslag på taktslaget og ned-op på samme i skiftende variationer.
Varier højrehåndens anslag på guitaren 2. lektion
Her lærer du at lave ned-op med den såkaldte shufflerytme, hvor den bliver mere vuggende a la blues og rock.
Varier højrehåndens anslag på guitaren 3. lektion
Her lærer du at spille en bastone på en af de tre mørke  strenge på guitaren efterfulgt af et akkordanslag, et anslag, der især er brugt i countrymusikken.
Varier højrehåndens anslag på guitaren 4. lektion
Det fortsætter 3. lektion med, at du lærer at lave bas med akkordslag i 3/4 og 6/8- takt.
Varier højrehåndens anslag på guitaren 5. lektion
Her lærer du at sætte vekselbas på det bas med akkordslag, som du lærte i lektion 3 og 4.
Varier højrehåndens anslag på guitaren 6. lektion
Her lærer du en ny variation af bas med efterslag, hvor du knipser strengene i stedet for at strumme dem. Det bliver begyndelsen til fingerspil
Varier højrehåndens anslag på guitaren 7. lektion
Det samme som i 6. lektion, her vises hvordan det gøres i 3/4-takt og 6/8-takt.
Varier højrehåndens anslag på guitaren 8. lektion
Her starter vi på det, som guitarister har det med at kalde fingerspil, også kaldet brudt akkord, det bliver i 2/4 og 4/4
Varier højrehåndens anslag på guitaren 9. lektion
Det fingerspil, som lærtes i lektion 8 lærer du nu her, hvordan det gøres i 3/4 og 6/8.
Varier højrehåndens anslag på guitaren 10. lektion
Her lærer du det lange fingerspil, hvor mønstret varer en hel takt i 4/4
Efterord
Der følger et forløb, hvor der oplæres i brug af basstrengene.

Fortsæt med nye akkorder.

I dette forløb fortsættes der fra Kom i gang-forløbet med at lære de øvrige grundlæggende akkorder. Læs indledningen.
Fortsæt med nye akkorder på guitaren Lektion 1
Her lærer du at transponere til en anden toneart. Det gøres fra A-mol til D-mol i sange med to akkorder.
Fortsæt med nye akkorder på guitaren Lektion 2
Vi lærer to nye akkorder, D7 og A, så vi bliver i stand til at spille sange med to akkorder i G-dur og A-dur
Fortsæt med nye akkorder Lektion 3
Vi lærer akkorderne C og Gm, så vi bliver i stand til at spille sange på 3 akkorder i A-dur, G-dur og D-mol. Desuden modale molsange i D-mol.
Fortsæt med nye akkorder Lektion 4
Her lærer du at spille den såkaldte lille vamp både i G-dur og i D-dur, til det sidste lærer du en ny akkord, Em.
Fortsæt med nye akkorder Lektion 5
Her lærer du H7 og E, og bliver i stand til at spille sange med to og tre akkorder i E-dur og E-mol.
Fortsæt med nye akkorder Lektion 6
Du lærer her G7-akkorden så du bliver i stand til at spille sange på to akkorder i C-dur.
Fortsæt med nye akkorder Lektion 7
Du lærer her F-akkorden, så du bliver i stand til at spille sange på tre akkorder i C-dur.
Fortsæt med nye akkorder Lektion 8
Her ser vi på, hvordan man udvider harmoniseringen i de to- og treakkordsange, som vi har spillet indtil nu.
Fortsæt med nye akkorder Lektion 9
Her lærer du endnu en måde at udvide harmoniseringerne på, med vamp i slutningen af sange, og nogle akkordskift, som er gavnlige at kunne, når du skal til mere end tre akkorder.
10. og sidste lektion
Det handler om en lidt speciel akkord, dim-akkorden, som du vil støde en del ind i, når du begynder at spille sange på mere end tre akkorder, og som derfor er god at kunne.
Fortsæt med nye akkorder -  Efterord

Bastoner i anslag

Dette forløb skal supplere det tidligere Varier Højrehåndens Anslag med at lære, hvordan man anvender de tre dybe strenge, når du kan de grundlæggende åbne akkorder. Læs indledningen.
Bastoner i anslag 1 - Enkeltbas
Her lærer du hvordan du skal vælge den ene bastone, som du bruger til enkeltbas.
Bastoner i anslag 2 - Vekselbas
Her lærer du at veksle mellem bastonerne, så det ikke bare er den samme hele tiden.
Bastoner i anslag 3 - Mere vekselbas og ledetoner
Her lærer du den særlige finesse ved C, F og H7 akkorden og om ledetoner.
Bastoner i anslag 4. lektion - Brug af hammer-on
Her lærer du at bruge hammer-on i forbindelse med vekselbas.
Bastoner i anslag 5. lektion - Basløb i C og G
Her lærer du at lave basløb ved akkordskiftene i de to durtonearter C og G.
Bastoner i anslag 6. lektion - Basløb i D, G og A-dur
Her lærer du at lave de samme basløb som i denne lektion, bare i D, G og A-dur.
Batoner i anslag 7. lektion - Basløb på udvidelser og swingrundgang
Her lærer du basløb til de udvidede harmoniseringerden lille vamp og swingrundgangen med dim-akkord,
Bastoner i anslag 8. lektion - Basløb på vamperne
Det handler om basløb på vampen og dens variationer, også den store vamp, så du må hellere læse disse indlæg eller repetere dem som forberedelse.
Bastoner i anslag 9. lektion - Venstrehåndseffekter i basløb.
Her lærer du at anvende de specielle effekter i basløb, hammer-on, pull-off og slide. Forbered dig ved at læse eller repetere indlægget Effekter i venstrehånd til guitaren.
Bastoner i anslag 10. lektion - Bastoner videre frem.
Her får du nogle tips til basløb videre frem i sange med mere end tre akkorder og særlig molbasløb.
Efterord.

Melodispil efter noder.

I denne serie indlæg bliver du gradvist ført ind i at spille melodi på guitaren efter noder. Det kan være forudsætningen for klassisk guitar, men det giver også noget til andre genrer.
Melodispil på guitaren med fingrene
Giver en intro til den grundlæggende anslagsteknik, hvor der skiftes mellem pegefinger og langfinger på strengene.
Venstrehånden til melodispil på guitaren
Forklarer den grundlæggende fingersætning på gribebrættet.
Forøvelse til melodispil på guitaren
Rytmeøvelser på løse strenge, der forbereder at kunne spille en melodi.
Flere indlæg er undervejs.

Undervisning for fortsættere

Det klassiske fingerspil

Her gås videre med det fingerspil, den brudte akkord, som blev introduceret i forløbet for begyndere, Vairer Højrehåndens anslag lektion 8, 9 og 10. De første to indlæg er en lynoplæring for dem, der har spillet guitar længe, men aldrig prøvet fingerspil. Ellers forudsættes her, at du kan de grundlæggende åbne og akkorder og kan læse tablatur. Lidt om begrebet fingerspil
En indføring i bas med efterslag knipset og fingerspillet, det første mønster.
Hvordan fingerspillet fra det forrige indlæg laves i tredelt takt og 6/8.
Her vises, hvordan mønstrene som lærtes i begynderforløbet kan spilles i omvendt rækkefølge af strengene.
Her gives et eksempel på et fingerspilsmønster, hvor der knipses to strenge samtidig.
Her er nogle flere variationer over det korte fingerspil, inklusiv den såkaldte Alberti.
Hvordan man kan veksle mellem fingerspilsmønstrene i det korte fingerspil og mellem fingerspil og bas med efterslag.
Fingerspilsmønstre 5. - Fingerspil i shufflerytme
Hvordan du spiller samtlige de mønstre du har lært og kommer til at lære i den såkaldte shufflerytme - også kaldet med swing.
Flere indlæg er undervejs

Moderne fingerspil

Dette forløb forudsætter i hvert fald, at du kan de basale åbne akkorder og kan ledsage sange med disse. Notationen er foretaget i tablatur, så du bør nok lige lære at forstå dette. Her lærer du  det moderne fingerspil, hvor tommelfingeren spiller en fast puls på de dybe strenge. Det anvendes i blues, moderne folkemusik og en hel del akustisk rock. Forskellen på det klassiske og moderne fingerspil.
Læs indledningen først og tag dem så i rækkefølge
Moderne fingerspil 1. lektion
Du får her vist, hvordan du spiller en regelmæssig takt med tommelfingeren, der veksler på to strenge og lader de andre fingre spille synkoperede toner hen over det.
Moderne fingerspil 2. lektion
Du får vist en yderligere afveksling af tommelfingerbassen, så den veksler mellem tre strenge.
Moderne fingerspil 3. lektion
Du får lagt en ekstra tone på fingerspillet, der ligger lige på taktslaget og har dermed fået opbygget det første karakteristiske mønster.
Moderne fingerspil 4. lektion
Her vises det, hvordan du skal sætte fingerspillet på samtlige akkorder.
Moderne fingerspil 5. lektion
Intro til "ugens mønster," i hver lektion er der fra da af et mønster, som kan indlæres og bruges,
Moderne fingerspil 6. lektion
Du lærer forskellige måder at variere fingerspillet på og hvordan forskellige mønstre kombineres.
Moderne fingerspil 7. lektion
Du lærer at lægge melodien på fingerspillet
Moderne fingerspil 8. lektion
Intro til nogle væsentlige elementer
Moderne fingerspil 9. lektion
Variationen af fingerspillet, hvor tommelfingeren slår på bare en basstreng, bruges især i blues
Moderne fingerspil 10. lektion
At lære et musikstykke efter tablatur, eksempel med tab til Streets of London
Læs også efterordet
En fortsættelse er undervejs.

Rytmik på guitaren.

Her læres der op i at lave rytmer på guitaren, når den strummes, dvs., når akkorderne slås an samlet. Der blev introduceret til det i begynderforløbet Varier Højrehåndens Anslag lektion 1 og 2, her gås der videre, kendskab til indholdet i de nævnte lektioner forudsættes, ellers forudsættes kendskab til de grundlæggende åbne akkorder. Du bør også have kendskab til brugen af plektret.
Der vises hvordan forskellig betoning af taktslagene kan skabe forskellige rytmer, som kendes fra de rytmiske genrer
Fortsætter det forrige forløb med tredelt takt, hvordan den kan lyde forskellig alt efter betoning, især i dansemusik.
Der læres her en dæmpeteknik, der forkorter tonen efter anslaget. Det er også med til at skabe varierede rytmer.
Flere indlæg er undervejs

Vampen

Vampen er en akkordfølge, der går igen i mange sange og derfor er en god investering at kende. Det ene af de to indlæg viser den almindeligst forekommende vamp, den anden nogle variationer.
Kender du vampen?
Som ovenfor nævnt: den mest almindeligt forekommende udgave af vampen, den præsenteres i C-dur og G-dur, hvor den kan spilles uden barréakkorder, men også i D-dur, hvis du nu skulle kunne barré.
Vampvariationer
Variationer præsenteret i de samme tonearter som forrige indlæg. Den ene variation er almindelig i megen popmusik, den anden i ragtime og beslægtede sange.
Den store vamp
Den såkaldte store vamp, hvor der yderligere kommer en akkord med i forløbet, præsenteret i C-dur og  i G-dur og D-dur for dem, der kan barré.
En rundgang i mol
En rundgang i mol, der kan sammenlignes med vampen i dur.
Se mere om vampen under barrégreb.

Barrégreb

Barrégreb er de akkorder, hvor pegefinger lægger sig over alle strenge og trykker dem ned. De er strenge i starten og mange løber skrigende væk, når de omtales. Disse indlæg giver nogle tips om at få dem lært og en indføring i de elementære barréakkorder.
Barrégreb 1
Giver nogle tips om, hvordan du skal overvinde de fysiske barrierer, som mange har, når de skal prøve denne seje grebstype - lidt strækøvelser, lidt op at holde sig afslappet, og så den første barré, H-mol.
Barrégreb 2 - Mere om barréakkorder
Vi går videre med at lære F-akkorden som fuld barréakkord, det er den såkaldt e-formede akkord.
Barrégreb 3 - Endnu mere om barréakkorder
Her lærer du så at tage Fm og F7, hvis du har fået F-durakkorden fra forrige indlæg ind og sidde, så burde de være fysisk nemme nu.
Barrégreb 4 - Barréakkorder fulgt op
Her lærer vi så H7 i barrévarianten og H-dur, som nok er den ondeste af disse akkorder, men gør en indsats med den.
Barrégreb 5 - Barréakkorder kan flyttes
Handler om, vordan disse akkorder, fordi de ikke har nogen åbne strenge, kan flyttes op og ned og derved danne alle tonearter.
Barrégreb 6 - Modal mol i alle tonearter.
Modale molsange i alle tonearter muliggjort ved barrégreb.
Barrégreb 7 - Den lille bampen i alle tonearter
Den lille vamp i alle tonearter muliggjort ved barrégreb.
Barrégreb 8 - Vampen i A-dur og E-dur
Vampen muliggjort i A-dur og E-dur ved hjælp af barrégreb.
Barrégreb 9 - Vampen i alle tonearter
Vampen muliggjort i alle tonearter ved hjælp af barrégreb.
Barrégreb 10 - Dimakkorder som barrégreb
Hvordan dim-akkorderne tages som barrégreb.
Barrégreb 11 - Molrundgang med barrégreb
Hvordan man spiller mol-"vampen" med barrégreb.
Flere indlæg er undervejs

Grundelementer i blues.

Dette forløb henvender sig til dem, der kan de elementære åbne akkorder. Her indføres i de bestanddele, som bluesmusikken er bygger op af.
Læs først indledningen.
Grundelementer i blues 1. lektion
Her vises en elementær tolv-taktersblues i både A-dur og E-dur
Grundelementer i blues 2. lektion
Her forklares, hvordan en bluessang er bygget op på tolvtaktersskemaet og hvilke elementer, der gør den til blues.
Grundelementer i blues 3. leiktion
Varianter af 12-taktersskemaet, som blev præsenteret i 1. lektion.
Grundelementer i blues 4. lektion
Her vises en 8-takters blues, der ikke er så udbredt som tolvtakteren, men dog almindelig.
Grundelementer i blues 5. lektion
Her vises en såkaldt turnarorund, som anvendes som mellemspil mellem versene i et bluesnummer.
Flere lektioner er undervejs.