fredag

Bastoner i anslag - 1. lektion - Valg af enkeltbas

Repetition

Læs også lige indledning
I forløbet om at variere højrehånden var der fra og med lektion 3 og forløbet ud anslag, hvor man startede med at anslå en basstreng, hvilken afhang af hvad for en akkord, der blev spillet. I dette forløb blev der kun brugt akkorderne D, G og A7 og Am, Dm og E7, men hvordan bruge det til andre akkorder?'
Vi lærte i forbindelse med D-durs akkorder, at det var d-strengen ved d-akkorden, når man spillede enkeltbas (altså kun anslog en streng hver gang) og a-strengen, når det var A7 og i forbindelse med A-mols akkorder var det a-strengen ved Am, e-strengen ved E7 og d-strengen ved Dm (ligesom D-durakkorden).
Bastonen skal altså være den, der hedder det samme som akkorden, den er akkordens grundtone, som det kaldes. Det er let nok, når det er på de løse strenge, men så når vi skal til andre akkorder, hvor der ikke er nogen løse strenge, så bliver det sværere. Det er ikke ensbetydende med umuligt, for akkordens grundtone er i disse akkorder, bare fingersat, du skal så finde den tone i akkorden. Vi prøvede allerede G-akkorden, hvor tonen g er fingersat på 3. bånd af den dybe e-streng. Her er det så den, der skal bruges.

Oversigt over tonerne

Her vil jeg nu opfordre til, at du lærer hvad tonerne hedder på de tre dybe strenge og de første bånd af gribebrættet. Her er en oversigt:
6. streng: løs streng: e, 1. bånd: f, 3. bånd: g
5. streng: løs streng: a, 2. bånd: h, 3. bånd: c 
4. streng: løs streng: d, 2. bånd: e, 3. bånd: f
Spil dem igennem dagligt og sig tonen højt, når du spiller dem.
Hør det på podcast
musictheory.net/exercises er der en god øvelse til at lære dem. Sæt mærke i Fretboard Note Identification, under Would you like to customize your exercise? vælg Yes. Så får du mulighed for at vælge instrument, den står som standard på guitar, men gør den det ikke, så vælg den. Vælg så også, om du er højre eller venstrehåndet (Left-handed - Right-handed), vælg så positionerne ved at sætte flueben i Open og i 1, 2 og 3. Resten gemmer du til en senere fase i din udvikling. Klik så på Start exercise og når du se den røde bolle på en position på det tegnede gribebræt, så klik på tonenavnet nedenunder, den vil så melde rigtig eller forkert.

Find basstrengen til enkeltbas

Har du glemt nogle af akkorderne? Se Grundlæggende åbne akkorder.
Når du så spiller A-dur, så er det let nok, det er en løs streng, ligeledes E-dur og E-mol. Men hvilken streng skal du så vælge til C-dur? Prøv at se på C-akkorden og find så c-tonen på oversigten for oven.
Fandt du den? Hvis du fandt den på 5. streng, 3. bånd, så er det korrekt.
Find også F-durs basstreng og H7.
Nu kan du spille bas med efterslag og fingerspil med enkeltbas på alle akkorder og vælge den rigtige streng at slå an med tommelfingeren.
For at forstå noteringen af bastoner i de følgende indlæg, gå til Forstå akkorddiagrammet og rul ned til overskriften Bastoner og basløb.

Prøv Cotton Fields og Den er fin med kompasset i alle tonearterne. De findes begge to på filen Begyndersange på tre akkorder.
Hør det på podcast
Listen to "Lær at spille guitar" on Spreaker.
Næste indlæg: Vekselbas på alle greb
Her lærer du at veksle mellem bastonerne, så det ikke bare er den samme hele tiden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: