Tablatur

Det er blevet almindeligt at notere guitarmusik på det såkaldte tablatur - for den sags skyld gælder det efterhånden alle strengeinstrumenter med bånd på gribebrættet. Det anses af nogle - især klassisk skolede guitarister - for at være et "nymodens" påfund.
I virkeligheden er det et gammelt system, der blev brugt allerede i det 16. og 17. århundrede på guitarens forløber, lutten. Det har så fået et revival i nyere tid, og uanset om man er for og imod, så er adskillig guitarmusik i dag noteret i tablatur, når vi forlader den klassiske musik. Så hvis man vil have noget ud af guitarskoler i rytmiske genrer,  websider med guitar o. l., så bliver man nødt til at lære det. Det gælder også hvis man spiller akustisk guitar.
Da jeg  regner med at lægge tablatur ud i indlæggene her, har jeg lavet denne side for at forklare, hvordan det læses.

Linierne

Her ser vi et blankt tablatur.

Et blankt tablatur med toneangivelser


Nodeskrift har 5 linier, hvis du kigger på tablaturet her, så vil du se, at det har 6 linier, en for hver guitarstreng.
Kender du nummereringen af strengene, og deres navne? I modsat fald, så læs lige første afsnit på siden om at forstå akkorddiagrammet, inden du læser videre her.

Tablaturet er en tegning af gribebrættet lagt ned vandret, så det er 6. streng er for neden og det ender det med 1. streng foroven. I det blanke tablatur ovenfor står der navnene på strengene i starten. Det gør man ikke alle steder, men jeg valgte dette billede, så du har muligheden for at lære det.

Tallene.

Tallene angiver, hvilket bånd du skal trykke ned - det er lige ud af landevejen, en løs streng angives med 0, og 1 er 1. bånd, 2. er andet bånd og så videre. Ofte, når der står en akkordbetegnelse ovenover, så er det den akkord, som du skal holde, I instrumentalmusik vil man i flere tilfælde bruge "uortodokse" måder at tage akkorderne på. Så vil der stå et akkorddiagram over tablaturet eller i en fodnote.

Andre gange er det måske bare en solo på en enkelt streng, guitaren som melodiinstrument. Her skal du ikke tage akkorder, bare have en hensigtsmæssig fingersætning.
Her er to takter af en melodi på tablatur. Prøv at spille den, kan du kende den?

Et eksempel på at notere en melodi på tablatur over to takter

Yderligere forekommende tegn.

Ofte vil der i tablaturet være angivelser af, hvilke fingre du skal slå an med i anslagshånden. Det skal primært betragtes som råd og ikke regler. De angives med de bogstaver, som man har overtaget fra klassisk guitar, efter forbogstaverne for fingrenes spanske navne.

  • p = tommelfinger.
  • i = pegefinger
  • m= langfinger
  • a = ringfinger

Ulempen ved tablatur har ofte været, at det ikke kunne angive rytme som nodeskriften, kun tonernes placering på guitaren, så det var nødvendigt at kende stykket for at spille det. Denne ulempe er i dag ofte afhjulpet med, at man sætter bjælker og faner på tallene, der er lånt fra nodeskriften og angiver tonernes længde. De lodrette streger i tablaturet er også, som i nodeskriften, taktstreger.

Her vil jeg henvise dig til siden om Rytmelæren.
Her er resten af melodien, som i startede på ovenfor, her vil du kunne se de forskellige faner.

Dobbeltstregen til sidst betyder, at den er færdig, ligesom i nodeskriften.

Tekstbaseret tablatur.

De ovenfor  viste eksempler på tablatur er lavet ved hjælp af nodeprogrammet MelodyAssistent, som også kan lave tablatur, og som jeg tog screenshots af. På adskillige af de tablatur-sider, som findes på Nettet, er tablaturet skrevet i en text-editor, f. eks. Notepad, ved hjælp af bindestreger, som tastes igen og igen indtil de danner en lang streng. På den måde laver man så de seks linier, som angiver guitarens strenge. Der sættes så taktstreger ved hjælp af Alt + apostroftasten, en på hver linie, som så skal stå over hinanden. På de rigtige steder erstattes bindestrengen med et tal, der så angiver båndet.
Denne metode at lave et tablatur på er meget omstændelig, men den blev almindelig på Nettet, da man ikke havde nogle fælles standarder, som man havde f. eks. i tekstbehandling havde Word. Den læses ligesom al andet tablatur, men der er ingen muligheder for at angive rytme, her må gehøret tages til hjælp. Det er derfor ikke ideelt, men da du ofte vil møde det på Nettet og må bruge det i mangel af bedre, syntes jeg lige, at det skulle nævnes her.
Her ser du en takt med et sådant tekst-tablatur:
--------------------|
--------------------|
--------------------|
--0---2---4---2---|
--------------------|
--------------------|

Notering af højrehåndsteknikker i tablatur.

Når man skal angive teknikker i højrehånden, f. eks. fingerspil - det er nok det mest almindelige i denne forbindelse - så må man angive et mønster i højrehånden, som spilles, uanset hvilken akkord der holdes. Naturligvis kan man skrive mønstret med en bestemt akkord som udgangspunkt. Ulempen er bare, at det vil være andre bånd, der holdes nede når det samme mønster spilles med en anden akkord. Ofte forvirrer det dem, der skal forstå mønstret.
Så er det man angiver de fingre på højrehånden, som der knipses med. Her er der brug for at kende den bogstavbetegnelse, som disse fingre har, se ovenfor. De står der i stedet for tallene og dette mønster skal så spilles uanset akkorden der holdes.
Det er det eneste tilfælde, hvor jeg bruger det ovenfor nævnte text-tablatur, da mit program ikke kan skrive andet end tal i tablaturet. Jeg angiver så takten nedenunder. Her ser du et eksempel:

-----------------a--|
-----------m-------|
------i-------------|
--p-----------------|
--------------------|
--------------------|
    1   og    2     og

I undervisende indlæg på denne side vil jeg helt sikkert bruge den metode, når jeg f. eks. skal vise fingerspil.