fredag

Kom i gang med guitaren - Efterord

Jeg har i efteråret kørt et forløb for nybegyndere her på bloggen, som jeg kaldte Kom i Gang med Guitaren, og det er nu nået til 10. og  sidste lektion. Nogen af jer har fulgt det, og for jer, der ikke har det, så bliver det stående her, så flere kan se, om de kan få glæde af det. Gå i så fald først til indledningen, derefter til 1. lektion.
Men de af Jer, som har fulgt det, sidder nok og tænker: hvad så nu?

Status

Jeg foregiver ikke på nogen måde, at du ved dette forløb kan spille guitar fuldkomment, men du har fået startet, og enhver lang rejse er altid startet med de første skridt.
Om du virkelig har øvet indholdet af bloggene og podcastene - det er forudsætningen for at lære at spille et instrument - så kan du læse et akkorddiagram og ved hjælp af et sådant finde ud af, hvordan en akkord tages.
Du har fået lært at tage en akkord og lære den ved at spille en streng ad gangen og lytte efter, om de alle klinger rent (1. lektion).
Du har fået en øvelse i at skifte mellem akkorderne, 2. lektion.
Så har du lært de første seks akkorder - D, G og A7, hvormed du er i stand til at spille enkle sange i D-dur og Am, Dm og E7, hvor med du er i stand til at at spille enkle sange i A-mol.
Du har lært at slå dem i takt på de fire almindeligste taktarter, 4/4, 2/4, 3/4 (3. lektion) og 6/8 (10. lektion).
Hermed kan du synge med børn eller børnebørn, underholde venner og familie - i begrænset omfang, men nok til at det kan gøre lykke.
Har du fået downloadet alle pdf-filerne med sange til de ovennævnte akkorder? Ellers får du links til dem her:
Begyndersange to akkorder
Begyndersange tre akkorder
Begyndersange i mol to akkorder
Begyndersange i mol tre akkorder
Hyg dig med at spille sangene.

Hvad du kan vente her på guitarbloggen

Der er to fortsættelse her på bloggen. Det ene, Varier Højrehåndens anslag, lærer at lave afvekslende anslag i højre hånd. Det andet, Fortsæt med Nye Akkorder, lærer nye akkorder, så du bliver i stand til at spille i flere tonearter end de to, som er brugt hidtil.
Jeg planlægger så til efteråret et forløb, hvor der læres at lave bastoner og basløb på de tre mørke streng.
Ind under starten af december vil jeg også lægge en pdf-fil ud med julesange, som du kan spille og synge med indlærte akkorder.

Hvad du selv kan gøre

Indtil de to forløb kommer, så sørg for at holde det, som du har lært, vedlige. Sæt dig dagligt ned og øv akkordskiftene som vist i lektion 2 og hyg dig så med at spille sangene i pdf-filerne.
Læg fremfor alt vægt på at holde takten. Dine anslag på guitaren skal være lige lange og komme regelmæssigt som et urværk. Kommer du stadigvæk til at lave ophold ved akkordskiftene, så sænk tempoet på sangen, så du kan spille uden at gøre ophold.
Giv det høj prioritet med gehørspil. I slutningen af to af pdf-filerne er der en liste over sange, som kan synges til de to-tre akkorder. Find dem du kender og synes om og øv dig i at sætte akkorderne til dem. Jo mer du øver det, jo bedre vil dit øre blive trænet i at høre, hvor akkordskiftet kommer. Så vil skiftene heller ikke blive så vanskelige, når du ikke længere behøver at kigge på papiret/bogen for at se efter akkordskift, men kun teksten. Du vil også få det ind i øret, hvordan det grundlæggende akkordsystem fungerer, og det kan så senere bruges på andre akkorder.
Fremfor alt: hav det sjovt med at spille og synge sangene. Øvelsen i både fingrene og ørerne kommer for hvert minut du sidder og hygger dig med guitaren.
Se også Guitar og fællessang

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: