fredag

Bastoner i anslag 5. lektion - Basløb i C og G

Hvis du ikke har fulgt dette, start med indledning
Vi er nu nået til at lære at bruge enkeltbas og vekselbas og i sidste lektion yderligere med en hammer-on. Dette kan også tages med til sange på mere end tre akkorder, her vil disse akkorder og disse elementære skift også forekomme,  her vælger man så bassen efter de helt samme principper.

Hvad er basløb?

Vi skal i denne lektion se på, hvordan man laver et basløb ved akkordskift. Vi starter med det i C-dur. Denne ikke særligt begyndervenlige toneart på guitaren er det fysisk lettest at lave denne teknik  på, så derfor starter vi med den, håber at du trods akkordernes sværhed har fået lært dem. Basløbet går i al korthed sagt ud på, at man laver et løb på basstrengene, der leder op til næste akkords grundtone. Vi har tidligere nævnt det med ledetonen, men her er det så flere toner, der leder op til næste akkord.
Basløb bliver vist på både tablatur og noder.

Basløb i C-dur

V synger en sang i C, den skifter så til F, hvis grundtone ligger på 4. streng, 3. bånd, her skal vi lige præcis havne på første taktslag af den takt, hvor det starter med F-akkorden.
Lad pegefingeren blive liggende på sin plads og begynde at tage den halvbarré, der hører til F. Du har så lavet 1. og 2. taktslag med en bas på 5. streng og et akkordstrum, men før 3. taktslag lofter du så lang- og ringfinger, på 3. taktslag slår du den løse d-streng med tommeltot, så lægger du langfingeren på 2. bånd af 3. streng på 4. taktslag, og på første slag i næste takt slår du f'et an på 3. bånd af 4. streng, der holdes af ringfiinger, så strummer du hele akkorden næste taktslag og fortsætter med det.
De to toner, d og e, som vi spiller i løbet inden vi når til F, kaldes gennemgangtoner 
Basløbet C til F på tab og noder
Basløbet C til F på tab og noder, strum akkord ved pausen

På et tidspunkt af sangen spiller du G7, og den skal så - hvad der oftest forekommer - skifte til C lige bagefter. Løft efter 2. taktslag fingrene fra akkorden og lad pegefinger gå opad og tage 1. bånd på 2. streng og dermed være parat og slå så den løse 5. streng an på 3. taktslag, så 2. bånd på 5. streng på 4. taktslag, som du tager med langfinger, så skulle du havne på C-akkorden, hvor du så slår 5. streng an på 1. taktslag og så strummer. Princippet er stort set det samme som på skiftet fra C til F. Her er a og h gennemgangtoner til C.
Basløbet G til C på tab og noder
Basløbet G til C

På podcasten spilles Blowing in the wind i C-dur. Du finder den på Begyndersange på tre akkorder, her er den i D-dur, så du må transponere den.

Basløb i G-dur

Når du spiller i G-dur og G-akkorden på et tidspunkt skal skifte fra G til C, så laver du skiftet på samme måde som når du skiftede fra G7 lige før til C.
Når du så spiller D7 og skal skifte til G, så er det på de samme taktslag som før nævnt. Her slår du så bare den løse dybe e-streng an på 3. taktslag, mens du begynder at rykke dine fingre mod G-akkorden, du anslår så på 4. taktslag med 2. bånd på e-strengen, som du holder med pegefinger eller langfinger alt efter hvilken fingersætning du bruger til G. Så skulle det ende på G i tredje bånd af e-strengen på første slag i næste takt.
Basløb D til G på tab og noder
Basløb D til G

Vi har så vist det i firdelt takt, i todelt takt må du bruge en hel takt på basløbet. Det må du også i tredelt takt, for her laver du basløbet ved at du starter med at slå første akkords grundtone på 1. taktslag og så spiller du de gennemgangtoner på 2. og 3. taktslag og ender på næste akkordsgrundtone på 1. taktslag i næste takt. Når du f. eks. skifter fra C til F, så spiller du: c d e f. Du anvender den samme metode i 6/8, hvor bastonerne så går på 3. og 4. taktslag.
Basløb G til C i tredelt takt på tab og noder
G til C i tredelt takt

På podcasten spilles Rapanden Rasmus i G-dur. Du finder den på Begyndersange på tre akkorder, her er den i D-dur, så du må transponere den. Den er så også et eksempel på tredelt takt.
Du anvender så også basløb i fingerspil. Her spiller du så kun så meget af fingerspillet, som du kan nå på 1. og 2. slag og så spiller basløbet.
Hør det på podcast
Listen to "Lær at spille guitar" on Spreaker.
Næste lektion Basløb i D, G og A-dur
Her lærer du at lave de samme basløb som i denne lektion, bare i D, G og A-dur.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: