fredag

Bastoner i anslag 3. lektion - Mer vekselbas og ledetoner

Hvis du ikke har fulgt dette, start med indledning
Sidste gang lærte vi om elementær vekselbas, skomagerbassen med de to toner.
Jeg nævnte her tre akkorder, som havde en yderligere finesse, C, F og H7. Den vil jeg forklare først i dag.

Midlertidigt fingerskift på tre akkorder

I disse tre akkorder er der en finger, som du lige kan løfte og lægge op på strengen ovenover for bare et enkelt taktslag. For C's vedkommende er det 3. finger, som du inden 3. taktslag i firdelt takt med en ny bastone løfter op og lægger på 6. streng, 3. bånd. Så får du skomagerbassen i C ligesom flere af de andre akkorder.
Det samme kan gøres på F-akkorden, her er det så bare på 4. streng, at ringfingeren ligger og som du så løfter op og lægger på det samme bånd af 5. streng. Princippet er helt som i C-durakkorden, bare på to andre strenge.
Prøv at spille... med denne skomagerbas på C og F.
H7 kan du gøre det samme med, her er det langfingeren på 5. streng, 2. bånd, som du løfter op og ligger på 6. streng, 2. bånd. Da det er en 7-akkord anbefaler jeg, at du starter med at have den på 6. streng i starten af takten og så flytte den ned på dens "normale" plads.
Prøv Tom Dooley i E-dur og spil det med denne vekselbas. Den er på Begyndersange på to akkorder, den skal bare transponeres.
Hør det på podcast

Ledetone

Vi skal så også i denne lektion se på begrebet ledetone. Nogle af akkorderne giver mulighed for, at du inden et akkordskift kan spille den bastone, der ligger lige under eller over næste akkords grundtone. Det fremkalder en trinbevægelse, der gør bassen til en hel melodi i sig selv.
Du kan gøre det på G og G7 lige inden det skifter til C. Som sidste bastone inden skiftet, spil 5. streng. C's bastone ligger så lige over den tone på 5. streng, så har du trinbevægelsen.
Også på C kan det lade sig gøre, inden du skifter til F. Spil her som bastone 4. strengen, samme trinbevægelse som før, bare lidt højere i tonerækken.
På A-dur og Am så spil 4. streng som bastone inden du skifter til D resp. Dm. Så kommer der en tone nedad som bevægelse. Den er ikke så effektiv som trinet i de foregående, men virker da godt nok.
På E-dur og Em giver det sig selv, når du bruger 5, streng som vekselbas, her kommer samme trin nedad, når du skifter til A resp. Am
På H7 kan du spille 4. streng som bas inden du går til E eller Em, når du så bruger den samme streng som bastone på E eller Em lige efter, så får du igen trinbevægelsen.
Hør det på podcast

Yderligere at huske

Husk yderligere: når du spiller G-dur som subdominanten i D-dur, så brug 5. streng som vekselbas inden du skifter til D-dur akkorden. Spil kun på 6. streng lige inden du skifter til A7.
Spil kun enkeltbas på F inden du skifter til C-dur.
Spil kun enkelt bas på D og Dm i henholdsvis A-dur og A-mol lige inden der skiftes akkord.
Vi prøver nu Cotton Fields i C med ledetonerne og skomagerbas på C.
Vi prøver nu Rapanden Rasmus i A.
De er på Begyndersange på tre akkorder, de skal bare transponeres.
Hør det på podcast
Selv om vi i disse lektioner brugte bas med efterslag, så husk, det bruges også på bastonerne i fingerspil. Prøv lige  fingerspil med vekselbas.
Hør det på podcast
Listen to "Lær at spille guitar" on Spreaker.
Alle de anslag, som du har lært i Varier-forløbet, som har en bastone, anvender du denne måde at gøre det på.
Næste lektion Bastoner i anslag 3. lektion - Brug af hammer-on
Her lærer du at bruge hammer-on i forbindelse med vekselbas.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: