lørdag

Barrégreb 5 - Barréakkorderne kan flyttes

Hvis du ikke har læst de tidligere indlæg, så læs lige dem først:

Barrégreb
Mere om barréalkorder.
Endnu mere om barréakkorder
Barréakkorder fulgt op.

Se lige på en af dem, som vi har lært i ovennævnte indlæg, F-akkorden:

E-formet barréakkord for guitar

Barréakkordernes former

F-akkorden er en såkaldt E-formet akkord - bemærk, jeg skrev ikke E-akkord, jeg skrev E-formet akkord. For hvis de ser på de tre fingre, der bruges udover pegefingeren til barré, så er det formet fuldstændig som en E-akkord.
Så er Fm en Em-formet, F7 en E7-formet.
Em-formet barréakkord for guitarE-formet barréakkord for guitar
Men prøv så lige at se på de andre. Hvad er de så?
 Am-formet barréakkord for guitar
A7-formet barréakkord for guitar
Regnede du det ud? Ok, H er A-formet, Hm er Am-formet og H7 er A7-formet .

De kan flyttes

Vi har allerede været inde på, at de kunne flyttes op og ned. Vi fik lavet F til F# og H7 til C#7 ved at flytte dem henholdsvis et og to bånd op.

Hvis du nu i dag tager H-dur som den A-formede barréakkord og ryk den bare et bånd ned, så bliver det den såkaldte B, skrives Bb. Tag nu en sang med tre akkorder, en af dem du kan godt, og erstat - hvis den er i D-dur - D med F, G med Bb og A7 med C7, brug her den akkord, som vi har set tidligere:
7-akkord, der kan flyttes

Du er nu i stand til at spille i alle tonearter med disse barrégreb, C7 kan du så også bruge og flytte op, hvis du undlader at anslå 1. streng.

E-akkorden - og Em og E7 - har grundtonen på den løse E-streng, derfor har de tilsvarende barréakkorder også grundtonen på den af pegefingeren holdte 6. streng. Hvis du kan tonerne på 6. strengen, så kan du snart se, hvilken akkord det er efter hvilket bånd du lægger barré'en på.

Det samme med den løse A-akkord - og Am og A7 - med grundtonen på den løse A-streng, der har de A-formede barréakkorder også grundtonen på den af pegefingeren holdte 5. streng. Så her skal du kende navnene på tonerne på 5. streng for at vide, hvilken akkord det er.

Gå til siden om Tonesystemet og lær tonerækken herfra (du behøver ikke at lære noderne), især hvilke to stamtoner, der ligger ved siden af hinanden. Den e-formede barré er F allerede i første bånd, fordi e og f ligger ved siden af hinanden. Men så kommer den afledte tone, derfor er barréen i 2. bånd f#. Prøv om du selv kan regne dig frem til barré-akkordernes navne på samtlige bånd.

Videre med at lære barré

Forslag til videre øvelse: prøv at spil sange i D-dur med barréakkorder i stedet for de åbne, prøv dernæst at spil sange med tre akkorder i C#-dur, altså, med C#, F# og G#7.
Prøv at spille sange i A-dur med barréakkorder i stedet for de åbne, prøv så i Bb-dur, altså med akkorderne Bb, Eb og F7. Vælg altid de barréakkorder, der ligger tættest på, så du ikke skal lave unødigt lange spring ned ad gribebrættet.

Har du fundet ud af, hvordan de tre akkorder altid ligger samme sted i forhold til hinanden uanset tonearten?
Ud over at du nu kan udfylde hullerne af de akkorder, som ikke kan tages som åbne greb og lært de andre akkorder både i åben og barréversion, så har du her de grundlæggende akkorder til rytmeguitarspil i rock, pop og i swingmusik.
Se også siden om transponering
Barrégreb i modal mol
En samlet oversigt i pdf-format over barrégreb

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: