torsdag

Hvad er nødvendigt at vide for at kunne spille guitar?

Dette indlæg handler om hvad man skal vide, når man starter på at spille guitar. En fremragende indføring i begyndelsesgrundene til guitar, også praktiske oplysninger som skift af strenge, vedligeholdelse o.l., findes i Akustisk Guitar for Begyndere af David Harrison.

Det fysiske ved at spille guitar.

At spille et instrument er klart en fysisk færdighed, det tror jeg er let at gennemskue. Det er også hårdt i starten, for de bevægelser, håndstillinger og muskler, som vi anvender til at spille med - og det gælder også guitaren - anvender vi overhovedet ikke til noget andet. Mon ikke de af jer, der dyrker sport, hermed kan se, hvorfor daglig øvelse er nødvendig? Hvad sker der, hvis sportsmanden ikke træner i en uge? Musklerne kommer ud af træning. Sådan også med guitarspil. Du trykker jo ikke strenge ned ved andre aktiviteter, som du er med i. Ikke engang at skrive på et tastatur er det samme. Du holder ikke hånden i de samme stillinger som du gør her, og bevægelserne med fingrene er i det hele taget unaturlige. Ikke så sært, at det skal trænes op.

Hvad der skal ind i hjernen.

Udover det, så er der også nye ord og begreber, der skal ind på lystavlen - næsten som at lære et sprog eller når pc-begyndere sidder foran skærmen for første gang. I et indlæg om musikteori diskuterede jeg hvor meget det var nødvendigt at vide. Der skelnes mellem gavnlig og nødvendig viden, men det sidste findes altså. Forestil dig hvis du skal oversætte en tekst fra et sprog, som du ikke kan særlig godt, og derfor er nødt til at slå hvert eneste biord og personlige stedord op i en ordbog. Så får du aldrig oversat den tekst. For at lære et sprog skal man have biord og stedord ind på lystavlen og meget vigtige verber. Eller prøv at tænk på hvis du skulle slå op hvordan man gjorde hver gang du skulle gemme en fil på din computer eller hver gang du skulle sende en mail og andre småting. Så tror jeg også, at dit arbejde ved computeren snart blev noget langsommeligt.

Sådan er det også med musikudøvelse. Hvis der er vigtige betegnelser, som man ikke kender, løber man snart sur i det, når ens lærer forklarer hvordan noget skal være eller når læser i en instruktionsbog for guitar. Meget kan være vanskeligt at få ind i hovedet, men for at tænke på sammenligningen med sprog og computer: vi har lært fremmedsprog - om du har lært skoleengelsk tæller det med - ved at lære små korte sætninger, som f. eks. I am a man, and she is a girl, hvor vi får vigtige småord ind på lystavlen. Vi lærer lidt ad gangen og bruger det. Sådan også med computeren: lær lidt ad gangen, og lær det vigtigste først, som f. eks. at gemme en fil.

Det nødvendige i starten.

Men når man så er begynder på guitar, hvad skal man så vide?
Jeg vil svare følgende:
  1. Få det for alt i verden ind i knolden, hvad der er bånd, og hvad der er strenge. Strenge er dem, der giver lyden, når du slår dem an, bånd sidder på gribebrættet for at vise, hvor dine fingre skal sættes. Nogen vil måske sige, at jeg nu tror folk er idioter, men jeg har set det ofte på mine begynderhold, at der rodes rundt på de to ting. Kender du ikke forskel på de to ting, så går det snart i skuddermudder, når du for eksempel får at vide, at denne finger skal sættes på 2. streng, 3. bånd. Hvis du sidder med din guitar nu, hvor skal du så sætte din finger?
  2. Lær strengenes navne, både nummerering og bogstavnavne. Husk de tælles nedefra og op, så vil det nok være det letteste at huske i starten. Bogstavnavnene, som angiver de toner de spiller, når de slås løst an, bør du dog også få lært, især hvis du planlægger at spille melodi efter noder. Du vil kunne se det på siden Forstå akkorddiagrammet
  3. Hvis du vil lære at spille efter noder, bør du også lære nummerering af højre hånd fingre, se Tonesystemet.Det er knap så nødvendigt i starten ved akkordspil, men senere, når du skal lære at variere anslaget, får det mere betydning.
  4. Uanset om du vil spille melodi efter noder eller akkorder, så bør du lære nummereringen af venstre hånds fingre, det står på Forstå akkorddiagrammet.
  5. Det er ved akkordspil også meget vigtigt, at du lærer at læse akkorddiagrammet og forstå princippet i det. Hvis du skal lære det forfra ved hver ny akkord du skal lære, så bliver det ligesom med et sprog, hvor man skal slå hvert biord op.
Se også: Guitarudtryk
Vedrørende 2:  musictheory.net/exercises er der en god øvelse til at lære strengenes navne. Sæt mærke i Fretboard Note Identification, under Would you like to customize your exercise? vælg Yes. Så får du mulighed for at vælge instrument, den står som standard på guitar, men gør den det ikke, så vælg den. Vælg så også, om du er højre eller venstrehåndet (Left-handed - Right-handed), vælg så positionerne ved at sætte flueben i kun Open. Klik så på Start exercise og når du se den røde bolle på en position på det tegnede gribebræt, så klik på tonenavnet nedenunder, den vil så melde rigtig eller forkert. Ved hjælp af den daglige øvelse vil du snart få lært de åbne strenges tonenavne.
Hvad så videre frem?
Jeg må minde om forskellen på nødvendig viden og gavnlig viden. Den gavnlige viden må ofte skubbes lidt.
Når du kaster dig ud i det første du spiller, er det nødvendigt at få greb under det med takten - det gælder uanset om du er nodespiller eller akkordspiller. Jeg vil sige, at det er det vitale punkt nummer et.
Hvor tonerne ligger på en guitar er nødvendigt at vide, hvis du er nodespiller, og gavnligt hvis du er akkordspiller, men i begge tilfælde må det læres gradvist, i små skridt.
Ved nodeindlæring må der gives nye melodier med de nye tegn, der læres - ellers bliver de glemt.
Noget af det samme gælder ved indlæring af akkorder: brug dem til en sang, ellers går de ikke ind på lystavlen.
Intet kommer på en gang - lær lidt ad gangen og brug det.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: