tirsdag

Rytmik på guitaren - Forkortning af anslaget

Guitartonens lange klangtid

Guitarens tone er karakteriseret ved at være meget længe om at klinge ud. Prøv at slå en streng an på din guitar og så lad den ellers være, og prøv så at hør, hvor længe den tone klinger. Det er en af de ting, der adskiller guitaren fra dens slægtninge blandt musikinstrumenter, så godt som alle andre strengeinstrumenter, hvor strengene knipses har toner med kort levetid. På mandolinen må man ty til den såkaldte tremolo, når der skal laves meget lange toner, hvor plektret går op og ned i en hurtig bevægelse.
Det medfører, at der ofte ved de såkaldte åbne akkorder - akkorder med løse strenge - er toner, der bliver ved med at klinge med, når der skiftes akkord. Det er så en del af stilen i de genrer, hvor man bruger åbne akkorder.

Dæmpeteknikker

Men hvad så når man gøre tonen eller akkordanslaget kort? Man vil gøre det staccato, som det kaldes i det klassiske musiksprog, det gengives på noder med en lille prik under eller over noden.
Her gør man det, at man dæmper strengen - eller strengene, hvis det er en akkord. Det kan gøres på to måder.

  1. Man løsner grebet på båndet uden at løfte fingeren væk fra strengen. Så bliver fingeren liggende på strengen og standser dens svingninger, så tonen bliver lige så kortlivet som på en mandolin.
  2. Man lægger hurtigt højrehånden på strengene efter anslaget, hvorved man standser deres svingninger.
Den første er afgjort nemmest, for det kræver ikke nogen hurtig bevægelse med højrehånden, der efter anslaget skal huritgt tilbage og lægge sig på strengene, uden at det giver et klask på guitarens krop. Den har bare den ulempe, når man spiller åbne akkorder, at de løse strenge ikke bliver dæmpet, de bliver ved med at klinge. Så her er det nødvendigt at anvende metode nr. 2, så vanskelig den nu er.
Her har vi et punkt, hvor de lukkede akkorder uden løse strenge giver en fordel. Ja, barrégrebene er strenge, men de kan dæmpes efter metode 1, som er lettere. Hvis du kan barréakkorder, så øv i at slappe dit greb på dem lige efter et anslag, så tonen forkortes abrupt. Spiller du åbne akkorder, så øv dig i hurtigt efter et nedslag på en akkord at lægge højrehånden fladt ned på strengen, hvis du bruger plekter så læg kanten af hånden.

Eksempler på anvendelse

Dette staccato-anslag en akkord kan bruges til flere rytmiske effekter. Jeg har i et andet indlæg omtalt den svenske polska, her kan teknikken bruges til at gøre anslaget på tredje taktslag kort. Det er også meget almindeligt i jazz og moderne dansemusik, at guitaristen spiller 2. og 4. taktslag kort, mens 1. og 3. får lov at klinge. Af spillemandsmelodityper vil jeg da lige nævne schotischen, der er i 2/4, den får den rette rytme ved at du lader første taktslag klinge og så forkorter det andet.
I fremtidige indlæg om rytmik på guitaren vil jeg komme ind på rytmer, hvor der bruges forkortning af anslaget, staccato, så øv teknikken efter en af metoderne eller dem begge.
Tidligere indlæg:
Betoning af taktslag
Betoninger i tredelt takt

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: