onsdag

At se på andre guitarister

Gammeldags mesterlære blandt håndværkere gik ud på, at lærlingen så på hvordan mesteren gjorde og bagefter prøvede at efterligne det. Mange beklager i dag, at denne måde at lære på er forsvundet. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, men det kan hurtigt føre til spørgsmålet, om man også kan lære at spille et instrument ved at se på andre, der spiller det.
Nu handler dette site jo om guitaren, her må man svare: ja, til dels. Her er det hænder og fingre, der bruges. og, de er synlige for vore øjne - modsat blæseinstrumenter, hvor man ikke kan se ind i munden på musikeren og betragte, hvordan han bruger tungebevægelser eller andre mundteknikker. Naturligvis kan man se de greb de tager på deres instrument, men det er jo ikke det hele på disse instrumenter.

Pas på selvlærte teknikker!

Man hvad menes der så med til dels? Visse guitarister udvikler, især når de er selvlærte, hvad de ofte er i de rytmiske genrer og folkemusik, en egen teknik, som er naturlig for dem, men det er ikke givet, at det er naturligt for alle. Som et eksempel kan man nævne Elvis Presley, der slår akkorderne an med tommelfingrene, mens de andre fingre stritter ud i luften. Det har fungeret for ham, men det fungerer næppe for alle. Et andet eksempel kan være Mark Knopfler, der spiller sine soloer ved at veksle mellem tommel- og pegefinger, når han slår strengen an, og han kan gøre det lynhurtigt, hvad man kan høre på firser-hittet Sultans of Swing. De fleste, der gør hans soloer efter, spiller dem med plekter, for hvad der har fungeret for Mark Knopfler gør det ikke nødvendigvis for alle.

Se på de normale teknikker

Så når skal læres ved at se på andre guitarister a la mesterlære, så bør det gøres kritisk. Ikke at dem med de "uortodokse" teknikker gør noget forkert, men deres teknikker kan være unaturlige for andre end dem selv.
De teknikker, der beskrives i lærebøgerne og kunne kaldes "de ortodokse", er dem, som erfaringen viser fungerer for de fleste mennesker. Forhåbentlig fremgår det af ovenstående, at der ikke er noget forkert i at bryde dem, hvis man er en af de undtagelser, hvor en anden teknik er naturlig. De fleste gør bare klogt i, at kigge på dem, der bruger de "ortodokse" teknikker.
Her er det også muligt at lære noget ligesom i den gamle mesterlære. Det er muligt at se, hvordan de slår an for at få bestemte klange frem, det er muligt at lure akkordforløbet af i en sang ved at følge godt med, i det hele taget fingerstillinger og fingerbevægelser kan lures af på denne måde.

En rig mulighed

Her må en side som YouTube siges at være en rig mulighed. Der er jo snart videoer med alt muligt på denne side, også masser af videoer med guitarister, flere optagelser er gjort så det er muligt at se deres hånd- og fingerbevægelser, Så gå endelig på opdagelse på denne side.
Men gør det kritisk!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: