fredag

At høre forskel på dur og mol

Her har vi et af de vanskelige spørgsmål, når det kommer til at spille efter gehør: hvordan høre forskel på dur og mol?

Forskellen i tonevalget

Det er let nok at sige, hvad forskellen er, når det angives på noder. Skalaerne er den tonerække, der indeholder de toner, som hører til tonearten, og sammenligner man en dur og molskala med samme grundtone, f. eks. c-dur og c-mol, så ligger skalaens tredje tone et halvt trin lavere i mol end i dur. Der er også andre forskelle, men det er den nævnte forskel, der er den umiddelbart iørefaldende forskel, fordi det er inden for første fem trin af skalaen, at de fleste melodier har hovedvægten - nogen bevæger sig endda udelukkende der. Den akkord, som er hovedakkorden i en toneart, dannes også af første, tredje og femte trin af skalaen, så derfor har molakkorden også en halv tone, der ligger et halvt trin lavere end durakkorden, se nærmere Harmonilæren.

Hvordan høre det?

Det var så den vigtigste forskel, der kan ses på noder - hvad andre forskelle angår vil jeg henvise dig til Skalalæren og Harmonilæren. Men når man nu er begyndt at spille guitar per gehør, hvordan kan man så høre det?
Som al andet, som skal aflyttes med øret: træning (se mit indlæg om hørelære). Vi plejer at sige, at mol er meget mørk, sørgmodig og blød, hvor dur er lys, glad og hård. Det er sandt nok, men det er til dels baseret i en følelsesmæssig opfattelse.
Tre ting kan du gøre for at udvikle evnen til at høre forskel:
  1. Tænk på en akkord, hvor du kan både dur og mol-versionen - lad os f. eks. sige D-dur og D-mol. Den iøjnefaldende forskel er, at molen har en tone, der ligger et bånd længere tilbage end duren. Det gælder så godt som alle mol-akkorder i forhold til durversionen - hvis du kan flere, så se efter om det ikke passer. Det er den tone, der ligger et halvt trin lavere som nævnt ovenfor. Prøv flere gange at spille de to akkorder lige efter hinanden og bid godt mærke i forskellen. Jeg sætter ikke ord på her, prøv om du kan høre det og sæt selv ord på.
  2. Prøv at syng og/eller spil (hvis du kan melodispil på guitaren) melodier, som du ved er i mol (hvis din underviser har fotalt det eller du kan se i sangbogen, at de er i mol eller på andre måder). Hvad kendetegner dem i forhold til alle durmelodierne? Bid godt mærke i, hvordan de lyder i forhold til dur.
  3. Hver gang du hører en melodi i radioen eller på CD eller mp3 så lyt efter, om det er en dur eller molmelodi. Nu er størstedelen af vestlig musik i dur, mol er mest udbredt i Østeuropa, men prøv alligevel, om du kan høre en "undtagelse" i mol af og til.
Her du gjort disse tre ting et længere stykke tid, så vil du efterhånden kunne høre forskellen med det samme. Som sagt: uanset de andre forskelle, der er på dur og mols toner, så er det tredje skalatrins lidt lavere placering, der giver den mest hørbare lyd af dur og mol.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: