tirsdag

Transponering af sange i tekstbehandling

Jeg har tidligere lavet et indlæg om at skrive sangtekster med akkorder i tekstbehandling og som med alle andre tekster er tekstbehandling et godt redskab, hvis man forstår at bruge det.
Så er det, at man ind imellem skal sætte en sang om i en anden toneart end den, som man skrev den i, det er hvad man kalder at transponere. Også her er Word, som jeg i lighed med mange andre bruger, et godt redskab, men det skal bruges med omhu.
Hvordan du sætter sangteksten med akkordangivelserne op i Word, der henviser jeg til mit forrige indlæg, som der foroven er et link til.

Søg og erstat - en god hjælp

Nu har du skrevet den ned, akkorderne står perfekt over de rette stavelser, hvor skiftet kommer - men så gør nogen dig opmærksom på, at den toneart ligger i et dårligt toneleje for dem, der skal bruge sangarket eller også er det en for svær toneart på deres nuværende niveau. Så må du transponere. Det kan være et træls arbejde, selv om akkorderne kun står over et vers, at gå dem alle samme igennem med piletasterne og skifte dem ud, især hvis det er  lange vers med mange akkordskift.
Men trøst dig, du kan bruge Søg og Erstat-funktionen, som i det hele taget er en god hjælp til mange tekster.
Marker først det eller de vers, der har akkordangivelserne, klik så menuen Rediger og klik på Erstat på rullegardinsmenuen - du kan også bruge en genvejstast, CtrlH.
Så kommer dialogboksen frem. I feltet Søg efter skriv så navnet på den akkord, der skal søges efter, og i feltet Erstat med skriv  hvad denne akkord skal ændres til.

Klik Erstat med nogle akkorder

Hvad du  skal klikke på nu, det afhænger af hvad for en type akkord, der skal ændres. Ordinære dur-akkorder angives jo kun med et bogstav, og det siger sig selv, at dette bogstav givetvis også forekommer i større eller mindre grad i teksten. Derfor må du ikke klikke på Erstat alle, for så bliver samtlige bogstaver i det markerede ændret. Klik på Erstat-knappen. Så kigger programmet de markerede vers igennem for det angivne bogstav, som er akkordnavnet, og det vil så markere bogstavet, når det er fundet. Så skal du vælge mellem knapperne Erstat eller Find næste. Er det en akkordangivelse, så klik Erstat, er det i teksten, så klik Find næste.
Vær her opmærksom, for er man uopmærksom kan man let ændre et bogstav i en tekst eller glemme at ændre en akkord.
Til sidst vil der komme en dialogboks, hvor der meddeles, at funktionen er færdig med det markerede, og der spørges, om Word skal fortsætte med resten af dokumentet. Klik Nej. Tjek så lige, om du har lavet nogle af de førnævnte uopmærksomhedsfejl og ret det, om det er tilfældet.
Gentag den samme procedure med de andre akkorder. Det skal være den samme procedure, når akkorden består af to bogstaver, som f. eks. molakkorder, for hvis nu der f. eks. er en Am-akkord, der skal laves om, så vil den også ændre de steder i tekster, hvor a og m kommer efter hinanden - så bliver f. eks. "dame" pludselig til "deme," hvis det er Em, der ændres til. Så samme procedure med dem!

Klik Erstat alle med andre

Så er der akkorder, hvor der er et eller flere cifre efter bogstavet, begyndere støder  i første omgang ind i -7-akkorder, senere kommer der 9, 13 og så videre. Her kan du med sindsro, hvis du skriver hele akkordens navn i begge felter, klikke Erstat alle, for der er næppe mange sangtekster med et bogstav og tal klods op ad hinanden - tjek dog lige om din tekst skulle være en undtagelse, jeg kan dårligt nok komme i tanke om nogen. Det samme kan du også gøre, når det er akkorder baseret på afledte toner, hvor bogstavet er efterfulgt af #, for hvor ofte forekommer dette tegn i sangtekster. Det gælder også tegn som - og +, som bruges til nogen akkorder. Her ordner Word så ændringen af alle disse akkorder i et snuptag.
Husk også her at klikke nej, når der spørges, om Word skal søge i resten af dokumentet.
Hvis der er en akkord, som der kun er en af i sangen, så er det nok lige så let at gå ind og ændre den manuelt ved at anbringe markøren bag den, slette og skrive den nye.

Rækkefølgen

Jeg vil også til sidst bemærke, at rækkefølgen af de akkorder man ændrer med Erstat-funktionen ikke altid er ligegyldig. Nogle tonearter har jo akkorder tilfælles, og har du så ændret en af disse til den nye tonearts akkorder, så vil funktionen også ændre disse akkorder, når du kommer til den.
Et eksempel: D-dur og G-dur har G-akkorden tilfælles. Lad os sige, at du vil transponere en sang om fra D-dur til G-dur. Hvis du starter med at ændre D-akkorden til G, så vil   funktionen, når du skal til at ændre G-akkorden til C, også finde de nye G-akkordangivelser. Du kan naturligvis bruge Find næste-knappen, men det er lettere og med færre museklik at ændre D-durversionens G-akkord til C først, så er der ikke de g'er til at trække processen i langdrag.
Så tænk dig altid om, hvorvidt de to tonearter har en eller flere akkorder tilfælles og læg rækkefølgen efter det.
Hermed håber jeg, at du har fundet ud af, hvordan Word, når det bruges rigtigt, kan hjælpe med en ændring af sangens toneart.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: