fredag

Fortsæt med nye akkorder - 1. lektion Transponering og nogle begreber

Har du fulgt serien Kom i gang eller kan du det, som jeg nævnte i indledningen?
Så er du kommet et pænt stykke, du kan 6 akkorder, og med dem kan du spille til sange med to og tre akkorder i både dur og mol, for mols vedkommende både den tonale og modale. Hyg dig med at synge dem til disse akkorder fortsat.
Men du kan så kun spille dem i en toneart. På et tidspunkt vil du sikkert gerne lære flere akkorder, der er jo sange, der overstiger de tre akkorder, muligvis også sange, som du drømmer om at kunne.

Transponering til andre tonearter

Tilbageblik

En god måde at lære nye akkorder på er at lære at spille de sange, som du kan i nye andre tonearter, det kalder man at transponere dem. Det kan også være en nødvendig ting at gøre, hvis en sang ligger i et for højt toneleje for en sanger, eller fløjte- og violinspilleren ikke kan spille i den toneart endnu.
Det er let nok i sange med kun en akkord. Jeg foreslog at spille Mester Jakob og Ro din båd på G i stedet for i lektion 6. Jeg bad også om at spille Jeg har fanget mig en myg på Dm i lektion 9. Det var en transponering, som var let nok, når der kun er en akkord i sangen. Nu skal vi så til at transponere sange med to og tre akkorder.
Download lige pdf-filen Begyndersange i mol to akkorder

Fra A-mol til D-mol, to-akkordsange

Vi starter med sange på kun to akkorder. Du vil kunne spille sange i D-mol med dem, som du allerede kan. Har du glemt dem? Du kan se Dm i Kom i Gang lektion 9 og A7 i Kom i Gang lektion 2. Prøv at spille de sange med to akkorder i mol ved at erstatte

  • Am med Dm og
  • E7 med A7.
Hør på podcast
Ja, dem kan du jo. Jeg vil foreslå, at du her tager A7 med lang- og ringfinger, det gør skiftet lidt lettere. Øv skiftet, og prøv så sangene med de akkorder.
Du har så ikke lært nye akkorder i dette indlæg, men du har lært at transponere til en anden toneart - og det kan være en god måde at lære nye akkorder på, for så kender du sangen og skal ikke koncentrere dig om den og kan derfor bruge energien på at lære akkorderne. I næste indlæg skal du nok få lært  nye akkorder.
Nogle vigtige betegnelser
Det vil nok også være godt, at du her lærer akkordernes betegnelse i en toneart.

  • D-akkorden i D-dur kaldes grundtoneakkord eller tonika,
  • A7 er dominanten
  • G er subdominanten
Hør på podcast
Ligeledes i A-mol, her er Am grundtone//tonika, E7 er dominant og Dm er subdominant.
Når vi så - som i denne lektion - flytter sangen om i en anden toneart, til D-mol, så bliver Dm tonika og A7 dominant. Det er 7-akkorderne, der bruges til dominantakkord.
Læs evt. Harmonilæren for uddybende forklaring.
Hør på podcast
Listen to "Lær at spille guitar" on Spreaker.
2. og næste lektion
Vi lærer to nye akkorder, D7 og A, så vi bliver i stand til at spille sange med to akkorder i G-dur og A-dur.