onsdag

Grundelementer i blues 5 - Turnaround

Vi har tidligere talt om tolvtakters blues i del 1 og varianter i del 3, desuden på nogle andre akkordfølger i del 4. Del 2 handlede om bluessangens opbygning.

Turnarounden og dens anvendelse.

For at gøre akkordledsagelsen til blues fuldstændig må vi lære den såkaldte turnaround, en lille akkordfølge, der spilles i de to sidste takter fremfor grundtoneakkorden, der leder rundt til næste vers. Den bruges også ofte som et forspil og som en lille slutning. For at kunne spille den må du være trænet i at kunne skifte akkord på hvert taktslag, og der findes jo så også flere almindelige sange, der har så hurtige skift. En turnaround i A ser sådan ud:
| A A7 D Dm | A E7 |
Som du ser, i den første takt skifter man akkord på hvert taktslag. I en tolvtaktersblues kommer tekstens
sidste ord lige på første taktslag af 11. takt (se del 2), her ligger så den første A og næste taktslag skifter den
så til A7 og så kører det. I turnaroundens anden takt - blues'ens tolvte - skifter det til E7 på 3. taktslag. Efter sangens sidste vers, hvor der skal sluttes, slås der bare en A-akkord an på første taktslag, som så får lov at klinge takten ud.

De andre tonearter

I E-dur ser turnarounden sådan ud:
| E E7 A Am | E H7 |
I D-dur:
| D D7 G Gm | D A7 |
I C-dur:
| C C7 F Fm | C G7 |
I G-dur:
| G G7 C Cm | G D7 |
 I D og C er du nødt til at ty til barrégreb for at tage mol-akkorderne. Her er det også lettest at tage den forudgående dur som barré, da der så bare skal løftes en finger ved akkordskiftet.
I blues tages A7 for det meste på denne måde:

Transponer og indøv turnarounden i alle tonearterne og få den sat de rigtige steder på et tolvtakters bluesskema - for den sags skyld også ottetakters, se del 4.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: