mandag

Barrégreb 9 - Vampen i alle tonearter

Har du været igennem mine indlæg om barrégreb eller har du på anden måde fået styr på de elementære barrégreb? Hvis du har glemt hvad ordet betyder: de greb, hvor pegefingeren lægges hen over alle seks strenge. Du kan downloade en oversigt over disse akkorder i pdf-format. Den skal du bruge for at finde barréakkorderne, der nævnes i dette indlæg.

Indledende øvelse og repetitioner

Som indledende øvelse til dette indlæg, spil Kim Larsens Midt om Natten og Beatles-nummeret Eleanor Rigby samlet på en fil i G-dur med G-akkorden og Hm som den am-formede barré i andet bånd, prøv også med barré-G, den e-formede barré i 3. bånd. Prøv dem så i D-dur med barré, D-akkorden som barré, den a-formede i 5. bånd og F#m som den e-molformede barré i 2. bånd.
Du bør også have arbejdet på mit indlæg om den lille vamp på barré, har du ikke det, så gå til den først og øv den.
Vi havde sidst et indlæg, hvor vi lærte at udfylde A-dur og E-dur med barréakkorder, så du kunne spille vampen i disse tonearter.
Vi skal nu lære at spille vampen i alle tonearter. Her har du lige links til de tre vamp-indlæg, så du kan finde dem:

Kender du vampen?
Vampvariationer
Den store vamp

Indlægget her forudsætter, at du kender vampen, men nu har du linksene til indlæggende, der henvises en del til dem.

Vamperne med udgangspunkt i e-formet barré

Hvad jeg nu vil have dig til er at spille G-durvampen i alle variationer udelukkende med barré. Gå til vampindlæggende og find G-durvariationerne, for i indlægget om den store vamp er den jo også gengivet i G, så her kan du se, hvad for en barré du bruger der i 2. takt.

Den almindelige vamp.

G er allerede sagt i forbindelse med de to sange, der var forøvelse. Så kommer der jo Em, det er en åben akkord, når du går nedad, så her er du nødt til at hoppe til 7. bånd og tage den am-formede barré.
Så kommer Am, som er den em-formede i 5. bånd, så D7 som den flytbare C7 med pegefingeren på 3. bånd. Det er som den lille vamp.

Varianterne.

Variationerne er lette nok at finde, for på Am's plads skal der i den anden variant være C. Det kan være den e-formede i 8. bånd, det er lettest fra den foregående Em på 7. bånd, til gengæld er det et langt spring ned til D7 og den efterfølgende G. Du kan alternativt spille C som den a-formede på 3. bånd, det er et hop fra Em i 7. bånd, men det bliver et mindre hop til D7 og G.
I den tredje variant udskifter du molakkorderne med 7-akkorder, den a7-formede i 7. bånd og den e7-formede i 5. bånd.
I den store vamp skal der så en Hm ind mellem G og Em. Det er så som i Kim Larsen-sangen og Beatles-sangen, am-formet i 2. bånd efter G, så kører du den ellers færdig som almindelig vamp fra Em.

Akkordernes placering i forhold til hinanden.

Prøv det nu i A-dur. Her skal du bare rykke samtlige akkorder 2 bånd op, så har du den i A. Den anden akkord i den almindelige vamp, F#m eller F#7 tager du så på 2. bånd, tre bånd under A, som henholdsvis den em-formede og e7-formede. Det anbefales som det normale i alle andre tonearter, når vi lavede hoppet i G-dur var det en nødløsning, da vi ikke skulle havne på åben Em. I den store vamp er det så C#m som den am-formede i 4. bånd, lige bag A.

I alle tonearter.

Med det skema kan du spille vampen i alle tonearter startende med en e-formet barré som første akkord.
Prøv det i H-dur, med e-formet barré i 7. bånd. Den ser sådan ud:
| H  | G#m | C#m | F#7 | osv.
2. variant:

| H  | E | C#m | F#7 | osv.
3. variant:

| H  | G#7 | C#7 | F#7 | osv.
Den store vamp:

| H  | D#m | G#m | C#m | F#7 | osv.
Prøv det i Ab-dur, med e-formet barré i 4. bånd. De ser sådan ud:

| Ab  | Fm | Bbm | Eb7 | osv.
2. variant:
| Ab  | Db | Bbm | Eb7 | osv
3. variant:
| Ab  | F7 | Bb7 | Eb7 | osv
Den store vamp:
| Ab  | Cm | Fm | Bbm | Eb7 | osv

Prøv det i alle tonearter.

Vamperne med udgangspunkt i a-formet barré.

Nu vil jeg så gerne have dig til at spille D-dur vampen i alle dens variationer udelukkende med barré.

Den almindelige vamp

Start med D-durakkorden som a-formet barré i 5. bånd. Hm bliver så den em-formede i 7. bånd, den ligger tættest ved. Så kommer Em som den am-formede i 7. bånd, så A7 som den e-formede i 5. bånd.

Varianterne.

I første variant skifter du så Em ud med G, den e-formede i tredje bånd.
I anden variant skifter du så mol-akkorderne ud med 7-akkorder, den e7-formede i 7. bånd som H7 og den a7-formede i 7. bånd som E7 - alternativt kan du spille den flytbare C7 med pegefingeren på 5. bånd.
I den store vamp skal F#m spilles mellem D og Hm. Her kan du ikke undgå et vist spring ned til den em-formede i 2. bånd. Som du ser kan man ikke helt undgå nogle hop på barréskift, når man overstiger akkordantallet fra de gængse tre-akkordsange. Søg altid den korteste afstand, men når der ikke kan undgås et hop, så øv det.

I alle tonearter.

Med det kan du nu spille vamperne i alle tonearter med udgangspunkt i en d-formet barréakkord.
Prøv det i Db-dur, her skal du bare rykke akkorderne fra D et bånd ned. De forløber sådant:
| Db  | Bbm | Ebm | Ab7 | osv.
2. variant:
| Db  | Gbm | Ebm | Ab7 | osv
3. variant:
| Db  | Bb7 | Eb7 | Ab7 | osv.
Den store vamp:
| Db | Fm | Bbm | Ebm | Ab7 | osv
Prøv det i E-dur med en d-formet i 7. bånd som udgangspunkt. De forløber sådan:
| E  | C#m | G#m | H7 | osv.
2. variant:

| E  | A | G#m | H7 | osv.
3. variant:

| E  | C#7 | G#7 | H7 | osv.
Den store vamp:
| E | G#m | C#m | G#m | H7 | osv.
Prøv også vampsangene i alle tonearterne, når du er sikker på skiftene. De kan downloades på pdf-fra vampindlæggende. Se siden om transponering.
Næste indlæg: Barrégreb 10 - Dim-akkorder som barrégreb

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: