mandag

Rytmik på guitaren - Betoninger i tredelt takt

I indlægget om betoning af taktslagene var det om firedelt takt og de rytmiske genrers karakteristika. Også i tredelt takt kan betoningen lægges forskelligt.

Valsetakt

I valsen er betoningen af første taktslag meget kraftigt og de to andre taktslag lette. Det gør den tredelte takt særdeles hørbar i denne meloditype, og det har også gjort, at man har kaldt takten for valsetakt. Her skal det  bare ikke glemmes, at der er andet end valse i tredelt takt. De sange, som synges til fællessang, har ikke været tænkt som dansemelodier, så selv om man i princippet godt kunne danse vals til dem, så gør det dem ikke til valse.
Men her har du så fået en måde at spille på, når du skal spille til en vals: kraftig betoning af første taktslag og de andre to nok tydelige, men mere lette. Så er der andre former for dansemelodier i tredelt takt.

Andre dansemelodier i tredelt takt

Mazurkaen, som oprindelig stammer fra Polen, har mindre betoning af første taktslag. Her skal de tre taktslag være lette og den ekstra betoning af første taktslag bare antydet.
Menuetten er tung i sine taktslag, her må det godt stødes til på alle tre slag, første bare lidt ekstra.
Så er der den svenske polska, ikke at forveksle med den oprindeligt tyske polka. Polskaen er i tredelt takt og  har  været spillet i Sverige på melodiinstrumenter alene, det med ledsagelse af akkordinstrumenter som guitar er forholdsvis nyt. Mange siger også, at en polska let kommer til at lyde som en vals, når der er guitar til.
Så hvis du spiller til spillemandsmusik og dit laug har polskaer på repertoiret, så er det en god fidus, at du slår et meget kraftigt anslag på første takt og lader det klinger, men holder pause på andet taktslag. På tredje taktslag slår du så et meget let slag, som du dæmper hurtigt ved at lægge hånden på strengene eller løsne venstrehånden hvis du spiller med lukkede greb.
I det hele taget, når man spiller til dansemusik, er det godt at kende hver enkelt dans' karakteristika og lægge sine fraseringer af takten efter dem. Du behøver ikke at være danser for at kunne gøre det, bare du lytter til, hvad der karakteriserer hver enkelt kategori af melodier. I fremtiden skal der nok komme indlæg om dansemelodier i andre taktarter.

Jazzvals

Jeg vil til sidst nævne jazzvalsen. Jazzkomponister har fra tid til anden kunnet lide at lege lidt med den tredelte takt, så det ikke bare bliver den samme firdelte hele tiden. Det kalder de så en jazzvals. Her er betoningen som jazz generelt - se forrige indlæg - lige stor på taktslagene, så det gør du også her, men så holder man ofte pause på tredje taktslag. Så du kan spille til en jazzvals ved at slå de to første slag lige kraftigt og så intet slag på tredje slag.
Der er i dette indlæg nævnt nogle tilfælde, hvor man holder pauser på nogle af taktslagene, og det vil der i fremtiden også komme andre eksempler på.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: