fredag

Bastoner i anslag 4. lektion - Hammer-on på bastoner

Hvis du ikke har fulgt dette, start med indledning
Vi har lært principperne for vekselbas i alle akkorderne, det skal så krydres yderligere denne gang.

Hammer-on

Vi skal her i denne lektion se på, hvordan vekselbas-spillet kan krydres med en hammer-on, den teknik, der går ud på at man slår en streng an og så lægger en finger på, mens den klinger. Gå til indlægget om effekter i højrehånd for en nærmere forklaring og øv teknikken. Når du bliver i stand til at gøre det, så både den tone der knipses og den tone, der "hamres" på, klinger rent og klart, så kan du gå i gang med at lægge det på akkordanslaget. Det vil kunne skabe noget afveksling i sange, hvor akkorden holdes i mange takter ad gangen, det er også ofte der det bruges afvekslende med ordinær vekselbas.
Der, hvor det især er populært, er i de såkaldte modale mol-sange, hvor der ikke er så meget mulighed for basløb (som vi kommer ind på i kommende indlæg) og andre finesser. Her spiller man ofte en hammer-on på hvert andet basslag en hel sang igennem.
Hør det på podcast

Vi prøver hammer-on i modal mol

Lad os prøve det på en modal sang i A-mol, og for at det skal være lidt let første gang, så tager vi en sang, som mange er fortrolige med, The Drunken Sailor.
Vi spiller den med bas med efterslag, hvor det er 5. streng, der er grundtonen på Am og 6. streng, der er grundtonen på G. Som alt andet bas med efterslag i firdelt takt, først bas, så strum, så bas, så strum. Den første gang i takten slår du så grundtonen, men det andet basslag, taktens 3. slag, slår du så en hammer. På Am anslår du 4. streng, hvor du har løftet langfingeren, så en løs streng slås an, og så laver du en hammer-on med langfingeren på andet bånd. Tilsvarende på G, her er det på 5. streng, der slås an løst og så laver pegefingeren en hammer-on til 2. bånd, akkordens korrekte fingersætning.
Hvis du vil spille samme sang eller en anden modal sang i D-mol, så er det med Dm og C. Her laver du hammer-on på Dm på 3. streng, tilsvarende som Am og på C på 4. streng.
Hvis du vil spille i E-mol med Em og D, så lav på Em hammer-on på 5. streng og på D på 3. streng, tilsvarende som Dm lige før.
Hør det på podcast
På denne podcast demonstreres det på What shall we do with the drunken sailor, den er på Begyndersange i mol på tro akkorder Prøv også på de andre sange på den fil.
Som sagt, i disse modale sange er det meget populært at lave denne veksel med grundtonebas og en hammer-on hele sangen igennem. Med det får du også øvelse i teknikken. Det kan du så bruge i andre sange også.

Vi prøver hammer-on i andre tonearter

Du har nu lært det på 6 akkorder, vi skal så lige igennem hvordan i de andre akkorder, hvor det kan lade sig gøre.
E-dur akkorden og E7 gøres det som på Em lige før, på 5. streng.
A-dur akkorden og A7 gøres det som på Am lige før, på 4. streng.
F-dur akkorden gøres det på 3. streng med langfingeren, vekselvis med grundtonen på 4. streng.
G7 er så på 5. streng ligesom G-akkorden lige før.
Hør det på podcast
Du kan vælge at lave det en hel sang igennem, som vi prøvede på modalsangene, det kan være en god måde at give liv til sange med kun to akkorder på.
Du kan også vælge at veksle mellem gængs vekselbas og så denne vekslen med hammer-on. Det kan være godt i sange, hvor akkorderne holdes i lang tid, det giver afveksling. Her er det en mulighed at lægger hammeren der, hvor der er en lille pause i sangens melodi. Du kan også lægge den på ledetonen lige inden akkordskift, f. eks. lave hammeren på 4. streng på C lige inden der skiftes til F, så der kommer et nydeligt lille løb op til F's grundtone.
Hør det på podcast

Teknikken i de andre taktarter

Nu har vi vist teknikken i firdelt takt her, som så også kan bruges i todelt takt. I tredelt takt gøres det ved, at man starter hver anden takt med grundtone og hver anden med hammeren, altså
grundtone - slag - slag - hammer - slag - slag. I todelt takt er det så hveranden takt, der laver hammeren og i 6/8 er hammeren på 4. taktslag.
Hør det på podcast
På podcasten demonstreres det på sangene Skip to my lou og My Darling Clementine. De er på Begyndersange på to akkorder
Den kan så også gøre sammen med fingerspil. Prøv at høre det på podcasten.
Listen to "Lær at spille guitar" on Spreaker.
Næste lektion Basløb ved akkordskift i C-dur og G-dur.
Her lærer du at lave basløb ved akkordskiftene i de to durtonearter C og G.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: