fredag

Varier højrehåndens anslag Indledning

Så er det på tide, at vi skal begynderoplæringen på denne blog. Jeg har tidligere kørt forløbet Kom i Gang med Guitaren, og dette nye forløb vil være en fortsættelse af det.

Hvad skal man kunne?

Hvad så hvis man ikke har fulgt det? Du kan muligvis godt være med alligevel, hvis du allerede spiller. Jeg forudsætter, at du kan akkorderne D, G og A7 og Am, Dm og E7 og kan ledsage sange på to eller tre akkorder med disse greb (hvis du ikke kan dem, så se min oversigt Grundlæggende åbne akkorder. Desuden bør du have kendskab til de grundlæggende taktarter, som todelt, tredelt og firdelt takt (se Kom i Gang lektion 3) og den lidt mere sjældne, men alligevel almindelige seksottendedels takt (se Kom i Gang lektion 10). Hent gerne disse filer med sange, da det overvejende vil være  sange herfra, som jeg vil anvende:
Begyndersange på to akkorder
Begyndersange på tre akkorder
Beyndersange i mol to akkorder
Begyndersange i mol tre akkorder

Til "gamle" deltagere

Så er der  jer, der fulgte det første forløb i foråret. I skulle så i princippet have forudsætningerne for at følge med. Det forudsætter naturligvis, at I har gjort noget ved det. Er der noget af det i forrige afsnit nævnte, som I har glemt, så må I få det repeteret. Øv sangene på de få akkorder og få skiftene til at sidde godt på rygraden.

Hvad går det ud på?

Vi kommer ikke til at lære nye akkorder i det kommende forløb. Der vil helt og holdent blive set på højrehåndens anslag af akkorderne. Det vil indebære en del indføring i rytmik,  den vil nok blive lettere, hvis du inden læser lidt på rytmelæren. Via kursusforløbet vil du så komme udover det lidt kedelige begynderanslag, hvor du bare slår et slag på hvert taktslag, og lære flere måder at slå an på, ren rytme, bas med slag og fingerspil (se indlægget om Folke- og visesang del 2 for en intro). Ligesom det forrige forløb  var begyndelsen, de første akkorder, så må dette forløb også siges at være de første skridt til et  varieret spil til de sange, du har på repertoiret. Når du fremover lærer nye akkorder, så falder du tilbage på begynderanslaget igen for at få indlært de nye skift, men når de nye skift bliver rutine, så kan du bruge hvad du lærer i dette her forløb på disse akkorder, se indlægget Lidt råd om opøvelse af anslag.
Se også Dit ambitionsniveau på guitaren
Så god fornøjelse.
Gå til første lektion
Her lærer du grundlæggende at afveksle rytme i anslaget ved at spille både et nedslag på taktslaget og ned-op på samme i skiftende variationer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: