tirsdag

At kunne spille efter gehør

At spille efter gehør vil sige, at man spiller efter øret, med andre ord: man kigger ikke i noderne eller teksten med akkordangivelserne, men stoler på høresansen. Det er en god evne at træne op, og begyndere bør starte med det så tidligt som muligt.
Lyder det skræmmende? Det behøver det ikke at være, for der er en ting en stor del af os gør efter gehør: fællessang. Vi lærer, hvordan melodien er, når der startes på en fællessang vi ikke kender, så lytter vi efter de første vers - antallet afhænger af vores gehørtræning - og så kan vi synge med. Ofte synger man det første vers to gange, hvis ingen af de tilstedeværende kender melodien - eller pianisten (eller hvem der nu spiller til) spiller melodien igennem et par gange.

Fordelen ved gehørspil

Du bliver fri for at kigge i bogen/node- eller sangarket.
Jeg vil også råde til, at sådanne ting står halvt oprejst, når de bruges af hensyn stil den stilling vi sidder i - et nodestativ kan være en god ting.
Men ved gehør får vi gjort os fri af det, sidder/står i en bedre stilling og kommunikerer bedre med et evt. publikum. Du er ikke længere den indadvendte musiker med næsen ned i et papir.
Det gør det også lettere at udvide repertoiret, for du hører hurtigere, hvordan et nyt nummer skal være.

Akkordspil efter gehør.

Allerede begyndere, der kan de to første akkorder, bør starte med det - det er lige så vigtigt at få trænet øret, som det er at få trænet fingrene.
Om du er kommet langt og ikke har prøvet gehørspil endnu, så start med sange, der har to akkorder. Flere guitarskoler har en liste over sådanne sange, vælg en du kender godt.
Få først sangens taktart bestemt. Dernæst om det er dur eller mol - det kan du gøre ved at starte på den med en dur-akkord, lyder det mærkeligt så prøv en mol-akkord.
Start så med grundtoneakkorden - som regel D, når det er begyndere og en sang i dur - spil den til din sang, indtil det lyder mærkeligt. Skift så til dominanten - til D er det A7 - og bliv ved, indtil det lyder mærkeligt og skift så til D igen osv. Reglen er, at det ender på grundtoneakkorden, her D, og det ligger på dominanten A7 lige forinden. Ja, der findes undtagelser, men husk: det er reglerne vi skal lære, undtagelserne må vi finde ud af efterhånden.
Denne regel gælder også sange, de har mere end to akkorder. Det er værd at huske når du skal til at træne disse sange efter gehør. Den tredje akkord - der til D-dur er G - forekommer ofte ikke særlig meget i de fleste sange. Du vil ofte kunne kende det ved, at melodien får et slags "løft" fra sit leje der, hvor den er. Hvis du i brugen af ovennævnte metode synes, at den akkord du skifter til lyder mærkelig, så prøv den anden.
Hvis du øver det hver dag, så vil du få træningen i at genkende disse basale akkordskift.
Sange med mere end tre akkorder er vanskeligere, men der findes ofte forekommende akkordgange, som går igen i mange sange. Dem er der indlæg om på denne blog:
Den lille vamp
Vampen
Vampvariationer
Dem store vamp
Swingrundgang med dim-akkord
"Hit the road"-rundgang i mol
Tolvtakters blues og dens variationer.
Der vil komme flere indlæg om sådanne ofte brugte rundgange
Lær dem og øv dit øre i at genkende dem. Her kan musikteorien være en hjælp.

Melodispil efter gehør.

Dette har en stor del af os gjort som børn ved at sidde med en mundharpe. Hvem har ikke kunnet finde små melodier på den?
At gøre det samme på guitaren er en træningssag. Du må først kende guitarens toner som de ligger på de første fire bånd og kunne spille melodierne her. Start med at spille små enkle sange, f. eks. børnesange. Hvilke kan du huske fra De Små Synger? Prøv dem. Start også her med at bestemme taktart og dur-mol.
Træning i at genkende intervallerne - de forskellige spring mellem tonerne - kan være en stor hjælp, så du kan genkende dem i en melodi. Husk, at det også er vigtigt, at du hører efter rytmen - de lange og korte toner.
Tab ikke modet, om du i starten rammer forkert hele tiden, når du finder en melodi efter øret. Det tør jeg vædde med du også gjorde, da du som barn sad med mundharpen første gang, har du bare glemt. Bliv ved at øve det, og gå efterhånden over til gradvist vanskeligere melodier, ligesom at lære at spille efter noder, hvor vi også lærer gradvist.

Når du har trænet gehørspillet i nogle måneder, så vil du helt givet opleve, at du bliver mere sikker i dit spil, også det du gør efter papir.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Velkommen til at give en kommentar: