onsdag

Fingerspilsmønstre 3 - Variationer af det korte fingerspil

Dette indlæg forudsætter, at du kan noget fingerspil, du bør gå til enten Basalt Fingerspil eller Varier højrehåndens anslag lektion 89 og 10 først. Der noteres i tablatur. Sørg for at være sikker på, at du forstår den måde at notere det på, hvis du vil følge denne serie indlæg.
I dette indlæg er nogle variationer af det såkaldt korte fingerspil, det fingerspil som kan bruges i todelt takt, men som også kan bruges i firdelt, se lektion 8 af varier-forløbet, hvor man  spiller det to gange i løbet af en takt. På podcasten hører du dem alle taget med en A-akkord, så grib den når du skal prøve dem - men prøv dem også på andre akkorder.
Den første variation er over den såkaldte Alberti-vending, som er meget brugt i venstrehånden i Mozarts klavermusik.

På podcasten synger jeg den tyske folkemelodi Muss i denn på denne vending, men i C-dur. Prøv den.

Så er der nogle andre variationer, de ser sådan ud:Hør på podcast på en A-akkord.
De sange, som jeg synger på podcasten er på pdf-filerne Begyndersange på to akkorder og Begyndersange på tre akkorder noteret i D-dur, men jeg spiller dem i A-dur.

I sidste indlæg var vi inde på et fingerspil, hvor to strenge knipses ad gangen, her kan du godt gentage en enkeltstreng, men på det korte fingerspil er det nok ellers ikke meget brugt, da det ellers bliver monotont med bare to lyse strenge, der spiller hele tiden.
Ellers kan jeg da kun opfordre dig til at være opfindsom og finde på nye mønstre. Hvad der kommer i disse indlæg er først og fremmest forslag.
Listen to "Lær at spille guitar" on Spreaker.
Næste indlæg:
Veksling mellem mønstre
Tidligere indlæg:
Fingerspilsmønstre 2 - Eksempler på at knips to strenge ad gangen
Fingerspilsmønstre 1 - Det basale i bagvendt orden
For valg af hvilke strenge tommelfingeren skal slå an henvises til forløbet Bastoner i anslag